Monday, April 20, 2009

Giles Merritt: Euroopa Liit vedas inimesi alt

Otsisin võõrsõnu Giles Merritti arvamusloost: Euroopa Liit vedas inimesi alt.


Sõna alguses nõrk täht või võõrtäht, võõrhäälik


Efektiivne
Debat
Garantii

Rõhk kaugemal esisilbist


Populism
Populaarsus
Probleem
Intstuitsioon
Baromeeter
Koalitsioon
Entusiastlik
Poliitika
Poliitiline
Eliit
Stabiilsus
Sotsiaalne
Entusiasm
Proportsionaalne
Partei
Tsentristlik
Konservatiiv
Tsentrist
Aktiivne
Positsioon
Skeptitsism
Poliitik
Mastaap
Süsteem
Protektsionism
Retoorika
Konkureerimata
Garantii
Organisatsioon
Struktureerima
Satelliit
Stabiilsus
Projekt
Oligarh
Kommunism

Pikk vokaal või diftong sõna lõpus


Populaarsus
Probleem
Instuitsioon
Baromeeter
Koalitsioon
Efektiivne
Poliitika
Poliitiline
Eliit
Stabiilsus
Sotsiaalne
Proportsionaaln
Partei
Konservatiiv
Positsioon
Atmosfäär
Poliitik
Mastaap
Süsteem
Retoorika
Konkureerimata
Garantii
Organisatsioon
Struktureerima
Satelliit
Stabiilsus

O kaugemal kui esisilp


Instuitsioon
Baromeeter
Koalitsioon
Proportsionaalne
Postitsioon
Atmosfäär
Komisjon
Protektsionism
Retoorika
Organisatsioon

Ebatavaline kaashäälikuühend


Komplekt
Protektsionism
Konkurents
Struktureerima
Proportsionaalne

Paljud võõrsõnad kordusid tekstis. Tektis oli kokku 1151 sõna, neist võõrsõnad olid 80, see teeb, et võõrsõnade leidumise protsent tektis oli u 7%